Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla u vrenenu i smjer vrtnje iz odnosa stanja faza enkodera. Popunjenost PWM-a se zadaje potenciometrom a promjena smjera i pokretanje je se upravlja tipkalima.

PisanjeNaEkran.cpp

Committer:
mlucan
Date:
21 months ago
Revision:
0:a19b3eba5b1b

File content as of revision 0:a19b3eba5b1b:

#include "PisanjeNaEkran.h"
#include "mbed.h"
#include "CriusOLED.h"


PisanjeNaEkran::PisanjeNaEkran(PinName pin) :ain(pin)
{
  i2c.frequency(40000);
  init_OLED();
  displayOn();
  reset_display();
};

void PisanjeNaEkran::ekran(int brzina_1, int brzina_2, int frekvencija, bool smjer, bool smot)
{
  char buf[9];
  char brz1[9];
  char brz2[9];
  char frekv[9];
  float dataAI;

  dataAI=ain*100;
  sprintf(buf, "%.2f ", dataAI);
  sprintf(brz1, "%drpm ", brzina_1);
  sprintf(brz2, "%drpm ", brzina_2);
  sprintf(frekv, "%dHz ", frekvencija);

  sendStrXY( buf,0,0);
  if(smjer==0) {
    sendStrXY( "ljevo",1,0);
  } else {
    sendStrXY( "desno",1,0);
  }

  if(brzina_1==0) {
    sendStrXY( "0rpm  ",2,0);
  } else {
    sendStrXY( brz1,2,0);
  }
  if(brzina_2==0) {
    sendStrXY( "0rpm  ",3,0);
  } else {
    sendStrXY( brz2,3,0);
  }
  if(frekvencija==0) {
    sendStrXY( "0Hz  ",4,0);
  } else {
    sendStrXY( frekv,4,0);
  }

  if(smot==0) {
    sendStrXY( "ljevo",5,0);
  } else {
    sendStrXY( "desno ",5,0);
  }

}