Programskim kodom se upravlja maketom malog DC motora koji je spojen na inkrementalni enkoder. Sa inkrementalnog enkodera se čitaju dvije faze impulsa pomoću kojih se računa brzina vrtnje iz impusla u vrenenu i smjer vrtnje iz odnosa stanja faza enkodera. Popunjenost PWM-a se zadaje potenciometrom a promjena smjera i pokretanje je se upravlja tipkalima.

Auto generated API documentation and code listings for MjerenjeBrzineVrtnjeMotoraEnkoderom

Code

CriusOLED.h [code]
data.h [code]
PisanjeNaEkran.cpp [code]
PisanjeNaEkran.h [code]