Programski kod sata/brojača. Izveden pomoću 4 tipkala i LCD zaslonom rezolucije 16x2 točaka.

Dependencies:   mbed Bljeskalica TextLCD

Prikaz trenutnog vremena i datuma na LCD zaslonu rezolucije 16x2 točaka. U gornjem redu prikazuje se datum u formatu: dan/mjesec/godina, a u donjem redu vrijeme u formatu: sat/minuta/sekunda. Podešenje vremena i datuma je pomoću tipkala i to u inkrementima po 1 (sekunda, minuta, sat, dan, mjesec, godina).

Revision:
0:1c9b141ec08b
diff -r 000000000000 -r 1c9b141ec08b main.h
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/main.h	Thu Jun 11 22:28:08 2020 +0000
@@ -0,0 +1,33 @@
+#include "mbed.h"
+#include "TextLCD.h"
+#include "Flasher.h"
+#include "tipkala.h"
+
+TextLCD LCD (p19, p20, p21, p22, p23, p24); //RS,E,D0,D1,D2,D3
+
+Flasher led(LED1);
+
+int MENU = 0; 
+
+void ZASLON();
+
+void vrijeme() {
+  set_time(1577836800+offset); }
+
+void ZASLON() {
+  time_t seconds = time(NULL);
+    
+    if (MENU==0) {
+    LCD.cls(); 
+    LCD.locate(2,0);
+    char day[16];
+
+    strftime(day, 16, "%d/%m/%y %a\n", localtime(&seconds));
+    LCD.printf("%s", day);
+    
+    char time[16];
+    strftime(time, 16, "%H:%M:%S\n", localtime(&seconds));
+    LCD.locate(4,1);
+    LCD.printf("%s", time);}
+}
+