Programski kod sata/brojača. Izveden pomoću 4 tipkala i LCD zaslonom rezolucije 16x2 točaka.

Dependencies:   mbed Bljeskalica TextLCD

Prikaz trenutnog vremena i datuma na LCD zaslonu rezolucije 16x2 točaka. U gornjem redu prikazuje se datum u formatu: dan/mjesec/godina, a u donjem redu vrijeme u formatu: sat/minuta/sekunda. Podešenje vremena i datuma je pomoću tipkala i to u inkrementima po 1 (sekunda, minuta, sat, dan, mjesec, godina).

Revision:
0:1c9b141ec08b
diff -r 000000000000 -r 1c9b141ec08b main.cpp
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/main.cpp	Thu Jun 11 22:28:08 2020 +0000
@@ -0,0 +1,24 @@
+#include "main.h"
+
+int main() {
+  
+  DAN_SAT.mode(PullUp);
+  MJESEC_MINUTA.mode(PullUp);
+  GODINA_SEKUNDA.mode(PullUp);
+  DATUM.mode(PullUp);
+  VRIJEME.mode(PullUp);
+  
+  debounce.start();
+  DAN_SAT.fall(&toggle_DAN_SAT);
+  MJESEC_MINUTA.fall(&toggle_MJESEC_MINUTA);
+  GODINA_SEKUNDA.fall(&toggle_GODINA_SEKUNDA);
+  DATUM.fall(&toggle_DATUM);
+  
+  led.flash(5);
+    
+  LCD.cls();
+    
+  while(1) {
+    ZASLON();
+  wait(1); }      
+ }
\ No newline at end of file