Script voor het weergeven van 1 EMG signaal met behulp van een OLIMEX shield. Let hierbij goed op dat je de juiste pinnetjes op het OLIMEX shield verbonden hebt, in dit geval A0 als uitgang. Verder maken we gebruik van 3,3 Volt!

Dependencies:   HIDScope mbed

Fork of EMG by Tom Tom

Revision:
8:8a17f65622b4
Parent:
0:32bb76391d89
Child:
18:21d8e7a81cf5
--- a/mbed.bld	Wed Sep 10 04:59:25 2014 +0000
+++ b/mbed.bld	Wed Sep 10 05:05:59 2014 +0000
@@ -1,1 +1,1 @@
-http://mbed.org/users/mbed_official/code/mbed/builds/b3110cd2dd17
\ No newline at end of file
+http://mbed.org/users/mbed_official/code/mbed/builds/9327015d4013
\ No newline at end of file