Tässä ohjelmassa voi piirrellä näppäinten avulla näytölle.

Dependencies:   PokittoLib

Fork of Piirtely by Pokitto Community Team

/media/uploads/Pokitto/piirtely.gif

main.cpp

Committer:
Pokitto
Date:
2018-10-07
Revision:
15:4ad67e1e6f09
Parent:
12:5a3361bbf891

File content as of revision 15:4ad67e1e6f09:

#include "Pokitto.h" // liittää Pokitto-kirjaston ohjelman osaksi

Pokitto::Core peli; // luodaan ohjelmaobjekti nimeltä "peli"

// ohjelmassa käytettävät muuttujat
int vari=1; // pensselin väri - ääkkösiä ei voi käyttää muuttujissa!
int koko=2; // pensselin koko
int x=55; // pensselin x-sijainti
int y=44; // pensselin y-sijainti

int main () {
  peli.begin(); // käynnistetään Pokitton näyttö ja muut toiminnot
  peli.display.persistence=1; // käännetään näytön "pyyhkiytyminen" pois päältä
  
  while (peli.isRunning()) { // while eli "kunnes" pyörii niin kauan kun peli.isRunning = 1 
    if (peli.update()) { // kun on tullut aika piirtää näyttö uudelleen      
      
      // tarkistetaan näppäimet
      if (peli.buttons.upBtn()) y--;
      if (peli.buttons.downBtn()) y++;
      if (peli.buttons.leftBtn()) x--;
      if (peli.buttons.rightBtn()) x++;
      if (peli.buttons.aBtn()) vari++;
      if (peli.buttons.bBtn()) koko+=2;
      if (peli.buttons.cBtn()) peli.display.clear();
        
      // rajoitetaan pensselin liike pysymään näytön sisäpuolella
      if (x<0) x=0;
      if (y<0) y=0;
      if (x>110) x=110;
      if (y>88) y=88;
      
      // rajoitetaan pensselin koko ja väri, huomaa "==" on vertailu C++ kielessä!!
      if (vari==16) vari=1;
      if (koko>8) koko=2;
      
      // piirretään pensseli
      peli.display.setColor(vari); // aseta pensselin väri
      peli.display.fillCircle(x,y,koko); // piirrä pensseli
      
      } 
    }  
}