Tässä ohjelmassa voi piirrellä näppäinten avulla näytölle.

Dependencies:   PokittoLib

Fork of Piirtely by Pokitto Community Team

/media/uploads/Pokitto/piirtely.gif

Committer:
Pokitto
Date:
Sun Oct 07 10:30:39 2018 +0000
Revision:
15:4ad67e1e6f09
Parent:
12:5a3361bbf891
update lib

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
Pokitto 12:5a3361bbf891 1 #include "Pokitto.h" // liittää Pokitto-kirjaston ohjelman osaksi
Pokitto 0:2d2a3994d55d 2
Pokitto 11:c956634c67cc 3 Pokitto::Core peli; // luodaan ohjelmaobjekti nimeltä "peli"
Pokitto 11:c956634c67cc 4
Pokitto 12:5a3361bbf891 5 // ohjelmassa käytettävät muuttujat
Pokitto 12:5a3361bbf891 6 int vari=1; // pensselin väri - ääkkösiä ei voi käyttää muuttujissa!
Pokitto 12:5a3361bbf891 7 int koko=2; // pensselin koko
Pokitto 12:5a3361bbf891 8 int x=55; // pensselin x-sijainti
Pokitto 12:5a3361bbf891 9 int y=44; // pensselin y-sijainti
Pokitto 0:2d2a3994d55d 10
Pokitto 0:2d2a3994d55d 11 int main () {
Pokitto 11:c956634c67cc 12 peli.begin(); // käynnistetään Pokitton näyttö ja muut toiminnot
Pokitto 11:c956634c67cc 13 peli.display.persistence=1; // käännetään näytön "pyyhkiytyminen" pois päältä
Pokitto 11:c956634c67cc 14
Pokitto 12:5a3361bbf891 15 while (peli.isRunning()) { // while eli "kunnes" pyörii niin kauan kun peli.isRunning = 1
Pokitto 11:c956634c67cc 16 if (peli.update()) { // kun on tullut aika piirtää näyttö uudelleen
Pokitto 12:5a3361bbf891 17
Pokitto 12:5a3361bbf891 18 // tarkistetaan näppäimet
Pokitto 12:5a3361bbf891 19 if (peli.buttons.upBtn()) y--;
Pokitto 12:5a3361bbf891 20 if (peli.buttons.downBtn()) y++;
Pokitto 12:5a3361bbf891 21 if (peli.buttons.leftBtn()) x--;
Pokitto 12:5a3361bbf891 22 if (peli.buttons.rightBtn()) x++;
Pokitto 12:5a3361bbf891 23 if (peli.buttons.aBtn()) vari++;
Pokitto 12:5a3361bbf891 24 if (peli.buttons.bBtn()) koko+=2;
Pokitto 12:5a3361bbf891 25 if (peli.buttons.cBtn()) peli.display.clear();
Pokitto 12:5a3361bbf891 26
Pokitto 12:5a3361bbf891 27 // rajoitetaan pensselin liike pysymään näytön sisäpuolella
Pokitto 12:5a3361bbf891 28 if (x<0) x=0;
Pokitto 12:5a3361bbf891 29 if (y<0) y=0;
Pokitto 12:5a3361bbf891 30 if (x>110) x=110;
Pokitto 12:5a3361bbf891 31 if (y>88) y=88;
Pokitto 12:5a3361bbf891 32
Pokitto 12:5a3361bbf891 33 // rajoitetaan pensselin koko ja väri, huomaa "==" on vertailu C++ kielessä!!
Pokitto 12:5a3361bbf891 34 if (vari==16) vari=1;
Pokitto 12:5a3361bbf891 35 if (koko>8) koko=2;
Pokitto 12:5a3361bbf891 36
Pokitto 12:5a3361bbf891 37 // piirretään pensseli
Pokitto 12:5a3361bbf891 38 peli.display.setColor(vari); // aseta pensselin väri
Pokitto 12:5a3361bbf891 39 peli.display.fillCircle(x,y,koko); // piirrä pensseli
Pokitto 12:5a3361bbf891 40
Pokitto 0:2d2a3994d55d 41 }
Pokitto 0:2d2a3994d55d 42 }
Pokitto 0:2d2a3994d55d 43 }