Kahden pelaajan "Minibiljardi"

Dependencies:   PokittoLib

main.cpp

Committer:
Pokitto
Date:
2018-10-10
Revision:
0:89d0cb201659

File content as of revision 0:89d0cb201659:

#include "Pokitto.h"  // Lisää Pokitto-kirjasto
#include "GameObject.h" // Lisää GameObject -oliot

Pokitto::Core mygame; // Luo Pokitto -peliolio (siis pelimoottori)

#define MAX_PALLOT 7 // pallojen maksimimäärä

GameObject pallot[MAX_PALLOT]; // Taulukko (array) palloja, eli monta palloa
GameObject pelaaja;  // Pelaaja-objekti (tähtäystä varten)
GameObject laidat[4]; // Pöydän neljä laitaa
GameObject taskut[4]; // Pöydän kulmataskut

enum PeliTilanne { Aloitus, Tahtays, Lyonti, Voitto }; // Pelin eri tilat

/** Pelin käyttämät globaalit (eli joka paikasta käytettävät) muuttujat **/
PeliTilanne pt = Aloitus; 
int pallotmukana = 7; // montako palloa on alussa mukana pelissä, saa olla korkeintaan sama kuin MAX_PALLOT
int pelaaja1pisteet = 0; 
int pelaaja2pisteet = 0;
int pelivuoro = 1; //kumman pelaajan vuoro

// apufunktio, joka asettelee pelipallot alkupaikoilleen
void aloitusPallot(){
  pallot[0].x = -30; pallot[0].y =  0; pallot[0].active = true; pallot[0].visible = true; pallot[0].setColor(1); 
  pallot[1].x = 10; pallot[1].y =  0; pallot[1].active = true; pallot[1].visible = true; pallot[1].setColor(7);
  pallot[2].x = 10; pallot[2].y = 10; pallot[2].active = true; pallot[2].visible = true; pallot[2].setColor(4); 
  pallot[3].x = 10; pallot[3].y = -10; pallot[3].active = true; pallot[3].visible = true; pallot[3].setColor(4); 
  pallot[4].x = 20; pallot[4].y = -10; pallot[4].active = true; pallot[4].visible = true; pallot[4].setColor(7); 
  pallot[5].x = 20; pallot[5].y =  0; pallot[5].active = true; pallot[5].visible = true; pallot[5].setColor(4);
  pallot[6].x = 20; pallot[6].y = 10; pallot[6].active = true; pallot[6].visible = true; pallot[6].setColor(7);   
} 

/** MAIN on kohta josta KAIKKI C++ ohjelmat alkavat suorittamaan koodia **/

int main () { 
  mygame.begin(); // Käynnistä Pokitton moottori (näyttö, näppäimet, jne)
  mygame.display.setFont(fontTiny); // Pikkuruinen fontti käyttöön
  mygame.display.bgcolor = 13; // Taustaväri tummanvihreäksi
  mygame.display.invisiblecolor = 13; // Tekstin taustaväri pois (eli läpinäkyväksi)
  
  /** OHJELMALOOPPI ... pyörii koko ohjelman elämän ajan, 
  eli niin kauan, kun mygame.isRunning() antaa vastaukseksi tosi (true) **/
  
  while (mygame.isRunning()) {
    
    // Piirrä pöydän reunat
    for (int i=0; i<4; i++) laidat[i].draw();
    // Piirrä pöydän taskut
    for (int i=0; i<4; i++) taskut[i].draw();
    // Laske pallojen törmäykset pöydän laitojen kanssa
    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
      for (int j=0; j<4; j++) {
       if (pallot[i].checkCollision(laidat[j]) && pt != Aloitus) {
          pallot[i].doCollision(laidat[j]);    
         }
      }
    }
    
    // laske pallojen törmäykset toisten pallojen kanssa
    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
      for (int j=0; j<pallotmukana; j++) {
       if (i != j) { //älä katso pallon törmäystä itsensä kanssa !!!
          if (pallot[i].checkCollision(pallot[j]) && pt != Aloitus) {
            pallot[i].doCollision(pallot[j]);    
          }
        }
      }
    }
    
    // laske pallojen törmäykset taskujen kanssa
    for (int i=0; i<pallotmukana; i++) {
      for (int j=0; j<4; j++) {
        if (pallot[i].checkCollision(taskut[j]) && pt != Aloitus) {
          // Pallo meni pussiin! 
          pallot[i].remove(); // poista pallo kentältä
          if (pallot[i].color == 7) pelaaja1pisteet++; // punaisista palloista 1 piste pelaaja ykköselle
          if (pallot[i].color == 4) pelaaja2pisteet++; // keltaisista palloista 1 piste pelaaja kakkoselle
          if (pallot[i].color == 1) {
            // valkoinen pallo meni taskuun, vuorossa oleva pelaaja hävisi
            if (pelivuoro==1) { pelaaja1pisteet=0; pelaaja2pisteet = (pallotmukana-1)/2; } //pelaaja 2 voitti
            else { pelaaja1pisteet = (pallotmukana-1)/2; pelaaja2pisteet = 0;} //pelaaja 1 voitti 
          }
          if (pelaaja1pisteet == (pallotmukana-1)/2 || pelaaja2pisteet == (pallotmukana-1)/2) pt = Voitto;
        }
      }
    }
    
    /** UPDATE looppi, jossa päivitetään näyttö pelitilanteen mukaan **/
    if (mygame.update()) { 
      int pallotseis = 0; // tämän avulla lasketaan moniko pallo on vielä liikkeessä
      // Piirrä pallot 
      for (int i=0; i<pallotmukana; i++) pallot[i].draw();
      // Palautetaan tekstiä varten valkoinen väri
      mygame.display.color = 1; 
      switch (pt) {
      case Aloitus:
        /** case Aloitus ... Tässä pelitilassa asetetaan alkuarvot pelille **/
        mygame.display.print(16,8,"Minibiljardi");
        mygame.display.print(16,16,"Paina A");
        
        // Nollataan pelitilanne
        pelaaja1pisteet = 0; 
        pelaaja2pisteet = 0;
        pelivuoro = 1;
        
        // Laitetaan pelipallot aloituspaikoilleen
        aloitusPallot();
        
        /** Pöytä **/
        // Pöydän yläreuna paikalleen
        laidat[0].x = 0; laidat[0].y = -49; laidat[0].width = 110; laidat[0].height=20; 
        laidat[0].setColor(5); 
        // Pöydän alareuna paikalleen
        laidat[1].x = 0; laidat[1].y = 49; laidat[1].width = 110; laidat[1].height=20; 
        laidat[1].setColor(5); 
        // Pöydän vasen reuna paikalleen
        laidat[2].x = -59; laidat[2].y = 0; laidat[2].width = 20; laidat[2].height=88; 
        laidat[2].setColor(5); 
        // Pöydän oikea reuna paikalleen
        laidat[3].x = 59; laidat[3].y = 0; laidat[3].width = 20; laidat[3].height=88; 
        laidat[3].setColor(5); 
        // Kaikki pöydän reunat muutetaan kiinteiksi 
        laidat[0].movable = laidat[1].movable = laidat[2].movable = laidat[3].movable = false;    
        
        /** Taskut **/
        // Vasen ylätasku paikalleen
        taskut[0].x = -59; taskut[0].y = -49; taskut[0].width = 30; taskut[0].height=30; 
        taskut[0].setColor(0); 
        // Oikea ylätasku paikalleen
        taskut[1].x = 59; taskut[1].y = -49; taskut[1].width = 30; taskut[1].height=30; 
        taskut[1].setColor(0); 
        // Oikea alatasku paikalleen
        taskut[2].x = 59; taskut[2].y = 49; taskut[2].width = 30; taskut[2].height=30; 
        taskut[2].setColor(0); 
        // Vasen alatasku paikalleen
        taskut[3].x = -59; taskut[3].y = 49; taskut[3].width = 30; taskut[3].height=30; 
        taskut[3].setColor(0); 
        // Kaikki taskut muutetaan kiinteiksi 
        laidat[0].movable = taskut[1].movable = taskut[2].movable = taskut[3].movable = false; 
        
        // Jos on painettu A, siirrytään peliin!
        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
          pelaaja.x = pallot[0].x; pelaaja.y = pallot[0].y;
          pt = Tahtays;
          }
        break;
      case Tahtays:
        /** case Tähtäys ... Tässä pelitilassa asetetaan suunta ja voima valkoiselle pallolle **/
        if (pelivuoro == 1) {
          mygame.display.color = 7; // punainen väri
          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 1 vuoro");  
        } else {
          mygame.display.color = 4; // keltainen väri
          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 2 vuoro"); 
        }
  
        // piirrä tähtäysviiva pelaajan ja pallon välille
        mygame.display.setColor(1); // väri 1 = valkoinen
        mygame.display.drawLine(pelaaja.centerX,pelaaja.centerY,pallot[0].centerX,pallot[0].centerY);
        // tsekkaa näppäinpainallukset
        if (mygame.buttons.rightBtn()) pelaaja.moveX(1);
        if (mygame.buttons.leftBtn()) pelaaja.moveX(-1);
        if (mygame.buttons.upBtn()) pelaaja.moveY(-1);
        if (mygame.buttons.downBtn()) pelaaja.moveY(1);
        // jos painetaan A, lyönti lähtee
        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
          // kopautetaan vauhtia valkoiselle nollapallolle (pelaaja)
          pallot[0].vx = (pelaaja.x - pallot[0].x) * pallot[0].acceleration; // lyönnin X voimakkuus
          pallot[0].vy = (pelaaja.y - pallot[0].y) * pallot[0].acceleration; // lyönnin Y voimakkuus
          pt = Lyonti; // siirry seuraavaan pelitilaan
        }
        break;
      case Lyonti:
        // jos kaikki pallot ovat pysähtynyt, siirry taas tähtäämään
        for (int i=0; i < pallotmukana; i++) {
          //jos pallo ei enää liiku tai on jo poistettu
          if (pallot[i].isMoving() == false || pallot[i].active == false) { 
             pallotseis++; //lasketaan pysähtyneet yhteen
          }
        }
        if (pallotseis == pallotmukana) {
          // kaikki pallot ovat seis tai jo pussitettu, aloita taas tähtääminen
          pelaaja.x = pallot[0].x; pelaaja.y = pallot[0].y;
          if (pelivuoro == 1) pelivuoro = 2;
          else pelivuoro = 1; // vaihdetaan pelivuoroa
          pt = Tahtays;
        }
        break;
      case Voitto:
        /** case Voitto ... pelaaja 1 tai 2 voitti **/
        if (pelaaja1pisteet > pelaaja2pisteet) {
          mygame.display.color = 7; // punainen väri
          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 1 VOITTI!");  
        } else {
          mygame.display.color = 4; // keltainen väri
          mygame.display.print(16,8,"Pelaaja 2 VOITTI!"); 
        }
        mygame.display.color = 1; // valkoinen väri
        mygame.display.print(16,16,"Paina A");
        // jos painetaan A, peli alkaa alusta
        if (mygame.buttons.released(BTN_A)) {
          pt = Aloitus;
        }
        break;
        
      }     
    } 
    // Kappaleiden liikkeet lasketaan koko ajan (tarkempi)
    // siirrä palloa lasketun liikken mukaan
    for (int i = 0; i< pallotmukana; i++) pallot[i].move();
    // päivitetään pelaajan paikka (tähtäysviivaa varten)
    pelaaja.move();
    // piirretään valkoinen pallo aina (tulee "vauhtijuova")
    pallot[0].draw();
  }  
}